Commissie Internationale Actie

Opgericht woensdag 1 juli 2020
Commissie 0 - District 2130 - Nummer charter 0


Rotary biedt tal van mogelijkheden voor de ontwikkeling van vriendschappen en activiteiten. Internationale actie opent een venster op de internationale dimensie van Rotary en biedt de mogelijkheid voor engagement in tal van humanitaire acties of deel uit te maken van Rotary Actiegroepen. Tevens wordt de opportuniteit geboden om vriendschappen te ontwikkelen in groepen met specifieke interesses, of te verzusteren met buitenlandse clubs.

De commissie International Service verstrekt graag bijkomende informatie over wat mogelijk is en faciliteert uw zoektocht voor deelname aan internationale activiteiten, vriendenkringen of het vinden van een zusterclub

Leden

Actieve leden 0
- Mannen 0
- Dames 0
Paul Harris Fellow 0
Gasten 8
Ereleden 0
Andere contacten 0

Adres

Commissie Internationale Actie D2130

België