Inter-Landen commissies

zondag 26 december 2021


Een Interlandencomité (ILC) legt zich toe op het onderhouden van duurzame relaties tussen twee landen. Interlandencomités staan ter beschikking van de Clubs en de Districten om het internationaal karakter van Rotary te bevorderen waarbij zij Rotariërs helpen om :

  1. Andere culturen te ontdekken
  2. Acties te ondersteunen voor de jeugd
  3. Het stimuleren om nieuwe Clubs en Contactclubs te stichten
  4. Op een duurzame manier te handelen dankzij de programma’s van de Rotary Foundation en wereldwijde toelagen
  5. Vriendschappelijke uitwisselingsinitiatieven tussen de landen te bevorderen
  6. Over het algemeen het imago van Rotary te promoten

Wenst u contact op te nemen met een ILC?  Of wenst u lid te worden?

Neem dan contact op met de districtscommissie Internationale Actie. E-mail naar internationaal@rotary2130.be

Wij brengen u vervolgens in contact met de verantwoordelijken van het ILC van uw keuze.

NIEUW /  BeLux - Oostenrijk   ( op initiatief van RC Gistel D2130 )

Inter-Country Committees  -  ILC-CIP  MORE HERE